מחשבון גלילים

הזינו את הגדלים בסנטימטרים לדוגמה: קיר ברוחב של 5.5 מטרים = 550 ס"מ

סגור

קיר 1

רוחב (ס''מ)  גובה (ס''מ)   
+ הוסף פתח (למקרה שיש חלונות או דלתות)
+ הוסף פתח (למקרה שיש חלונות או דלתות)
+ הוסף פתח (למקרה שיש חלונות או דלתות)
+ הוסף פתח (למקרה שיש חלונות או דלתות)

+ הוסף קיר

קיר 2

רוחב (ס''מ)  גובה (ס''מ)     
+ הוסף פתח (למקרה שיש חלונות או דלתות)
+ הוסף פתח (למקרה שיש חלונות או דלתות)
+ הוסף פתח (למקרה שיש חלונות או דלתות)
+ הוסף פתח (למקרה שיש חלונות או דלתות)

+ הוסף קיר

קיר 3

רוחב (ס''מ)  גובה (ס''מ)     
+ הוסף פתח (למקרה שיש חלונות או דלתות)
+ הוסף פתח (למקרה שיש חלונות או דלתות)
+ הוסף פתח (למקרה שיש חלונות או דלתות)
+ הוסף פתח (למקרה שיש חלונות או דלתות)

+ הוסף קיר

קיר 4

רוחב (ס''מ)  גובה (ס''מ)     
+ הוסף פתח (למקרה שיש חלונות או דלתות)
+ הוסף פתח (למקרה שיש חלונות או דלתות)
+ הוסף פתח (למקרה שיש חלונות או דלתות)
+ הוסף פתח (למקרה שיש חלונות או דלתות)
על פי התחשיב הנך זקוק ל- 0 גלילים